HÆVNGERRIGT EU OVEN PÅ BREXIT KAN KOSTE TUSINDEVIS AF DANSKE ARBEJDSPLADSER

Af Torben Mark Pedersen

Torben.mark.pedersen.jpg

Hvis EU i de kommende forhandlinger med Storbritannien vælger at “straffe” UK ved at give UK en mindre end fri adgang til det indre marked i EU, så vil det koste Danmark og de andre EU-lande i tusindvis af arbejdspladser. Blot et 10% fald i værdien af eksporten til UK kan koste 4.500 arbejdspladser i eksporterhvervene.

Storbritannien er det femte vigtigste eksportmarked for Danmark, og 6,8% af Danmarks eksport af varer og tjenester gik til Storbritannien.

Det er en eksport til en værdi af knap 73 mia. kr.

Spørgsmålet er, hvad Brexit kan komme til at betyde for dansk eksport til UK og for danske arbejdspladser i eksporterhvervene, såfremt UK ikke får en frihandelsaftale med EU, der giver danske eksportører samme adgang til det britiske marked som i dag?

Det er umuligt at sige, men hvis konsekvensen bliver blot et 10% fald i værdien af eksporten, så taler vi om tabte eksportindtægter på 7,3 mia. kr., og når der direkte og indirekte er 45.000 arbejdspladser knyttet til eksporten til Storbritannien ifølge Danmarks Statistik, så kan det betyde et tab af 4.500 arbejdspladser på den kortere bane.

Falder værdien af eksporten med 15%, så svarer det til tab af 6.750 arbejdspladser, og et fald i eksporten vil føre til et fald i beskæftigelsen på 9.000 arbejdspladser.

Udmeldinger fra Kommissionsformand Juncker, afgående parlamentsformand Schultz og præsident for det Europæiske Råd, Donald Tusk, tegner et billede af, at EU-toppen har et ønske om at “straffe” UK for deres udmelding af EU – også for at gøre det mindre attraktivt for andre medlemslande at følge i UK’s fodspor.

Det vil imidlertid koste i hundredtusindvis af arbejdspladser i EU, hvis EU-landenes eksport til UK falder med 10-15%, ligesom det vil koste tusindvis af arbejdspladser i Danmark.

Spørgsmålet er, om Danmarks nye udenrigsminister, Anders Samuelsen fra LA, vil arbejde for at sikre danske arbejdspladser gennem en så omfattende og betingelsesløs frihandelsaftale med UK som mulig, eller om han hellere vil behage en EU-top, der er parat til at ofre EU-arbejdspladser for et ideologisk projekt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *