BREXIT ÅBNER OP FOR FRIHANDEL OG ØGET VELSTAND TIL BRITERNE

Stik mod alle dommedagsprofetierne før afstemingen om Englands fortsatte medlemsskab af EU, så har briterne store muligheder for at øge deres velstand efter brexit. Det vil ske gennem en række frihandelsaftaler, hvilket landets premierminister, Theresa May, bebudede fornyligt i en positiv og visionær tale.


Af Torben Mark Pedersen

Torben.mark.pedersen.jpg

“Make Britain great again” – de ord udtalte den engelske premierminister Theresa May ikke i sin store og længe ventede Brexit-tale, men det var et udtryk, Theresa May godt kunne have brugt i sin tale, der i sjælden grad gav udtryk for en positiv vision for et UK uden for EU:

“I want this United Kingdom to emerge from this period of change stronger, fairer, more united and more outward-looking than ever before. I want us to be a secure, prosperous, tolerant country – a magnet for international talent and a home to the pioneers and innovators who will shape the world ahead. (…) I want Britain to be what we have the potential, talent and ambition to be. A great, global trading nation that is respected around the world and strong, confident and united at home.”

Frihandel – ikke protektionisme

Theresa May meddelte, at UK ikke vil være en del af det indre marked som Norge og heller ikke en del af EU’s toldunion. Det betyder dog ikke en tilbagevenden til en ny form for økonomisk nationalisme eller protektionisme, som man kunne have frygtet ville blive følgen af Brexit, men derimod en politik rettet mod at opnå den størst mulige grad af frihandel og gensidig fri adgang til EU’s markeder.

“an important part of the new strategic partnership we seek with the EU will be the pursuit of the greatest possible access to the Single Market, on a fully reciprocal basis, through a comprehensive Free Trade Agreement.”

Og det er ikke kun med EU, at UK vil søge at opnå størst mulig frihandel. Siden UK’s indmeldelse i EU er dets handel i pct. af BNP stagneret. Den handelsfremmende effekt af det indre marked (med dets toldmure udadtil) har altså ikke som for de fleste andre lande ført til en markant forøgelse af udenrigshandlen i pct. af BNP, og Theresa May ser det som et mål at øge samhandlen med de hurtigst voksende eksportmarkeder i verden. Det er en grund til, at UK ønsker at se ud over Europa og indgå frihandelsaftaler med USA, Kina, Brasilien, Golfstaterne, Australien, New Zealand og Indien, der alle nævnes eksplicit.

Det forudsætter, at UK ikke længere er med i EU’s toldunion, men det er vigtigere, at Storbritannien har frihed til at indgå handelsaftaler med lande uden for EU end forblive i toldunionen. Præcis på det punkt giver Theresa May ikke noget konkret bud på, om eller hvordan UK i fremtiden kan blive omfattet af de samme toldregler som EU-landene, men hun gør det klart, at målet er et toldfrit Europa med så få barrierer for handlen som mulig.

Kan Theresa May påvirke præsident Trump?

Theresa Mays Brexit-tale var et stærkt politisk statement og en utvetydig bekendelse til vigtigheden af frihandel som vejen til vækst og velstand. Det er måske Storbritanniens historiske erfaringer som ø-rige og handelsimperium, der slog igennem – historiske erfaringer, der er meget forskellige fra USA, der traditionelt har været en langt mere lukket økonomi og aldrig har haft store oversøiske besiddelser.

Det ville være et drømmescenarie, hvis præsident Trump ville lade sig påvirke af Theresa Mays frihandelspolitik og indgå de samme frihandelsaftaler som UK. Det bliver måske ikke med Kina, som Trump igen og igen har været efter, men det kunne på mange måder passe godt ind i Trumps politik at styrke de angelsaksiske forbindelser og ikke kun til Storbritannien men også til de andre Commonwealth-lande samt Brasilien.

Vel er Theresa May ikke en ny Margaret Thatcher, og vel er Donald Trump ikke en ny Ronald Reagan, men tager man de positive – for ikke at sige forhåbningsfulde – briller på, kunne man måske godt se potentialet for en ny stærk alliance mellem UK og USA og forhåbentlig med frihandel som vigtigt element.

Også for Danmarks skyld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *