GLOBALISTERNES ULIDELIGE ARROGANCE

EU-globalisterne får deres høje løn for at udskamme deres politiske modstandere og fremstille sig selv som de Gode, mens de konsekvent forsømmer at adressere endsige løse de problemstillinger, deres politiske modstandere påpeger.


Af André Rossmann

Rossmann.png

Europa er polariseret og splittet. Groft forenklet består ca. halvdelen af vælgerkorpset af politisk korrekte og EU-begejstrede multikulturalister og globalister, mens den anden halvdel består af nationalkonservative anti-globalister, som ofte får prædikatet ”populister”.

Det grundlæggende princip i demokratiet er retten til at være uenig. Ingen skal mistænkeliggøres eller udstødes på grund af sine synspunkter. Men det blæser globalisterne på. De bruger begrebet ”populisme” som et bandeord, der skal miskreditere politiske modstandere, især dem på højrefløjen. De dæmoniserer anti-globalisternes kritik af EU og indvandring og identificerer den med yderligtgående højreorienterede synspunkter.

Globalisterne betegner anti-globalisterne som uoplyste og globaliseringsangste provinskræmmere. Poul Nyrup har i sin tid stemplet DF som ”ikke stuerene”. Hillary har stemplet dem, der har stemt på Trump, som ”deplorables”. Og senest har en Kim Brinckmann fra KU i et interview med Berlingske sagt: ”Eliten skal ikke aflæse folkestemninger, men tværtimod insistere på, at de kloge nu engang ved bedst”.

Globalisterne forvrænger det demokratiske lighedsideal ved at opløfte sig selv til rigtige mennesker med de rigtige holdninger. De afviser anti-globalisternes synspunkter, ikke på grund af synspunkternes indhold, men på grund af de personer, der fremfører dem. Globalisterne har således nedgjort og bekæmpet Nigel Farage, Donald Trump, Marine Le Pen og andre nationalkonservative politikere og opinionsdannere, uden at adressere det substantielle i deres synspunkter.

Globalisterne ekskluderer anderledes tænkende, der hverken behandles som lige eller ligeværdige. Alle, der ikke mener det samme som de etablerede politikere, partier og medier, skal gives mundkurv på og ties ihjel. Også erhvervslivet er med på spøgen. Senest har flere politisk korrekte virksomheder med Nordea i spidsen lagt Den Korte Avis på is.

Globalisterne dehumaniserer, mistænkeliggør og udskammer de anderledes tænkende som stupide, indskrænkede, fremmedfjendske, racistiske og ultranationalistiske ”populister”. De skelner ikke mellem ”populisme”, ”højreekstremisme” eller ”nationalkonservatisme”, selv om man ikke nødvendigvis er ”populist”, fordi man går ind for national selvbestemmelse, grænsekontrol, stop for indvandring eller udtræden af EU. At sætte etiketten ”populist” på alle dem, der er uenige med globalisterne, er ikke andet end voldsom forsimpling og faktamanipulation.

Der er i vælgerkorpset i EU en betydelig vrede over og frygt for indvandring og terror, der opfattes som en trussel mod den europæiske økonomi, sikkerhed, livsform og velfærd. Globalisterne afviser denne vrede og bekymring som følelsesladet, irrationel og udtryk for ”populisme”.

I stedet for at iværksætte konkrete og effektive tiltag med henblik på at bekæmpe muslimsk terror, tilsidesætter EU-globalisterne europæernes sikkerhed til fordel for terroristernes retsstilling og spiser befolkningen af med rituelle klichéer om at stå sammen i en svær tid.

I stedet for løse flygtninge- og migrantkrisen, dæmoniserer globalisterne dem, der afdækker konsekvenserne af den tiltagende indvandring fra ikke-vestlige lande.

I EU-regi forsøger globalisterne at sætte en positiv dagsorden omkring unionen i den naive tro på, at spin, smart kommunikation og propaganda kan hjælpe. De forstår ikke, at forsøgene på at skabe en ny positiv fortælling om EU ved hjælp af spin opfattes som en meget nedladende måde at se almindelige menneskers bekymringer og skepsis på.

Nye politiske udfordringer kræver nye politiske svar. Vælgerkorpset tørster efter troværdige svar på de problemer, som rigtige mennesker slås med. Troen på, at de magtbærende partier i EU kommer med de hårdt tiltrængte løsninger og at svarene kommer fra de strukturer og institutioner, der er opbygget igennem de sidste 70 år, bliver imidlertid mindre og mindre for hver dag, der går.

Uanset om de hedder Løkke, Uffe, Wind eller Løkkegaard, kan de EU-begejstrede kun svinge sig op til at sige, at der ikke findes nemme og simple svar. I stedet for at komme med konkrete løsningsforslag, skyder de om sig med anklager om populisme, systemtung arrogance, nedladenhed og floskler, der er kemisk renset for intellektuel tyngde. De skøjter let og elegant hen over den simple kendsgerning, at det ikke er befolkningens, men EU-politikernes opgave at finde svar på svære problemstillinger. Det er det, de EU-begejstrede politikere få deres tårnhøje lønninger, privilegier og ministerbiler for.

Med den slags modstandere som Løkke, Uffe, Wind, Løkkegaard & Co. behøver anti-globalisterne ingen fjender. De er anti-globalisternes bedste venner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *